REFERENDUM PËR QTQ: VËZHGOJMË

REFERENDUM PËR QTQ: VËZHGOJMË

CIVIL – Qendra për Liri, në bashkëpunim me shumë aktivistë/e të organizatave të shoqërisë civile dhe iniciativave qytetare, do ta vëzhgojë zbatimin e Referendumit për ruajtjen e pamjes së QTQ-së, i cili do të mbahet më 26 prill 2015. Do të mbahet një takim për trajnim dhe koordinim me vëzhguesit më 22 prill (të mërkurën) në Klubin GEM, me fillim në ora 17:30. Në këtë takim dyorësh do të prezantohen […]

Manipulimet dhe shkelja e të drejtës së votimit

Manipulimet dhe shkelja e të drejtës së votimit

Prezantim dhe debat, projekti: E drejta ime e votimit  CIVIL – Qendra për Liri do t’i prezantojë rezultatet nga hulumtimi më i ri për manipulimet dhe shkeljet e të drejtës së votimit në Republikën e Maqedonisë më 31 mars (e martë), në GEM Klub (Çarshia e Vjetër), me fillim në ora 11. Në këtë prezantim do të ndahen materiale për projektin dhe raporte nga vëzhgimi i proceseve të mëparshme zgjedhore […]

Kush është kompetent për parregullsitë zgjedhore?

Kush është kompetent për parregullsitë zgjedhore?

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KShZ), në mbledhjen e tij më 24 mars u shpall jokompetent për parregullsitë që i shpalosi opozita gjatë javëve të kaluara. “Unë si kryetar e vëra pikën në rend dite, por, një pjesë e anëtarëve konsideron se shqyrtimi i këtyre materialeve nuk është në kompetencat e KShZ-së. Kjo u vë në votim dhe me shumicë votash u vendos se nuk është në kompetencat tona. Kërkova që KShZ […]

Bëhuni iniciator i ndryshimeve me Microsoft Office 365

Bëhuni iniciator i ndryshimeve me Microsoft Office 365

Fondacioni Metamorfozis, së bashku me përahjen e Microsoft e organizoi ditën e Microsoft-it kushtuar sektorit qytetar – “”Bëhuni iniciator i ndryshimeve me Microsoft Office 365 dhe teknologjitë në re”. Ngjarja u mbajt më 17 mars, në hapësirat e hotelit “Kontinental”.

Lufta kundër populizmit të djathtë

Lufta kundër populizmit të djathtë

Ky është një video inçizim i projektit Lufta kundër populizmit të djathtë në Evropë. Civil – Qendra për liri ishte një nga partnerët e KRISP Gjermanisë, së bashku me organizatat e shoqërisë civile nga disa vende evropiane. Projekti vazhdon.

REFERENDUM PËR QTQ: VËZHGOJMË

CIVIL – Qendra për Liri, në bashkëpunim me shumë aktivistë/e të organizatave të shoqërisë civile dhe iniciativave qytetare, do ta vëzhgojë zbatimin e Referendumit për ruajtjen e pamjes së QTQ-së, i cili do të mbahet më 26 prill 2015.

Do të mbahet një takim për trajnim dhe koordinim me vëzhguesit më 22 prill (të mërkurën) në Klubin GEM, me fillim në ora 17:30. Në këtë takim dyorësh do të prezantohen informatat themelore për Referendumin për QTQ-në, rregullat dhe standardet për vëzhgim, mënyrat e përgatitjes dhe dhënies së raporteve nga vëzhgimi dhe do të bëhet rënditja e vëzhguesve nëpër lokacione dhe turne.

Sipas planit, procesin do ta vëzhgojnë 75 vëzhgues, por ky numër mund edhe të tejkalohet deri në çastin e dorëzimit të kërkesës për akreditim deri te Komiteti Zgjedhor Komunal.

Të gjithë vëzhguesit e zbatimit të referendumit për QTQ-në angazhohen vullnetarisht. Zyra e Civilit është e hapur për të gjitha pyetjet lidhur me referendumin dhe të drejtën zgjedhore. Kontake:

02/5209176, civil@civil.org.mk, www.facebook.com/civil.mk.

Vëzhgimi i zbatimit të Referendumit për QTQ-në është pjesë e aktiviteteve të Civilit në kuadër të projektit E DREJTA IME E VOTIMIT. Ky është projekt për forcimin e vetëdijes publike, edukimit dhe mobilizimit të qytetarëve/eve për përmirësimin e proceseve zgjedhore në Republikën e Maqedonisë, të bazuar mbi standardet demokratike përballë parregullsive zgjedhore dhe ngritjen e fuqisë së qytetarëve/eve në proceset zgjedhore dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive të njeriut, nëpërmjet njohjes së publikut për gjendjen me të drejtat e votmit dhe të drejtat dhe liritë e njeriut në përgjithësi. Projekti E drejta Ime e Votimit përkrahet nga Projekti I USAID për shoqëri civile, I cili zbatohet nga Fondacioni Shoqëria e Hapur – Maqedoni.

Manipulimet dhe shkelja e të drejtës së votimit

VRP 25022015

Prezantim dhe debat, projekti: E drejta ime e votimit

 CIVIL – Qendra për Liri do t’i prezantojë rezultatet nga hulumtimi më i ri për manipulimet dhe shkeljet e të drejtës së votimit në Republikën e Maqedonisë më 31 mars (e martë), në GEM Klub (Çarshia e Vjetër), me fillim në ora 11.

Në këtë prezantim do të ndahen materiale për projektin dhe raporte nga vëzhgimi i proceseve të mëparshme zgjedhore në vend.

Përveç për mediat, kjo ngjarje është e hapur për organizatat joqeveritare, partitë politike dhe të interesuar të tjerë.

Kush është kompetent për parregullsitë zgjedhore?

civil

Komisioni Shtetëror Zgjedhor (KShZ), në mbledhjen e tij më 24 mars u shpall jokompetent për parregullsitë që i shpalosi opozita gjatë javëve të kaluara. “Unë si kryetar e vëra pikën në rend dite, por, një pjesë e anëtarëve konsideron se shqyrtimi i këtyre materialeve nuk është në kompetencat e KShZ-së. Kjo u vë në votim dhe me shumicë votash u vendos se nuk është në kompetencat tona. Kërkova që KShZ zyrtarisht t’i ridërgojë materialet që i morëm deri te Prokuroria Publike, por edhe ky propozim nuk kaloi” – deklaroi Nikolla Rillkovski, kryetar i KShZ.

Bëhuni iniciator i ndryshimeve me Microsoft Office 365

microsoft-office

Fondacioni Metamorfozis, së bashku me përahjen e Microsoft e organizoi ditën e Microsoft-it kushtuar sektorit qytetar – “”Bëhuni iniciator i ndryshimeve me Microsoft Office 365 dhe teknologjitë në re”. Ngjarja u mbajt më 17 mars, në hapësirat e hotelit “Kontinental”.

Lufta kundër populizmit të djathtë

POPULIZMI

Ky është një video inçizim i projektit Lufta kundër populizmit të djathtë në Evropë. Civil – Qendra për liri ishte një nga partnerët e KRISP Gjermanisë, së bashku me organizatat e shoqërisë civile nga disa vende evropiane. Projekti vazhdon.

CIVILI ASHPËR E DËNON GJUHËN E URREJTJES

10958592_1068631593153863_2035407916454768290_o

Kriza politike në Maqedoni, vetëm e plotëson gjendjen e vështirë me të drejtat dhe liritë e njeriut, të demokracisë dhe lirisë së shprehjes dhe të mediave. Kohën e fundit ishim dëshmitarë të spekulimeve, gënjeshtrave, manipulimeve dhe vulgarizmave, si përpjekje që nëpërmjet mediave,  të frikësohet apo të mbytet vetëdija publike dhe të programohet dhe disciplinohet sipas instruksioneve të pushtetarëve. Situata e këtillë, e nxehur me “bombat” e kreut të opozitës Zoran Zaev, shkaktoi një përhapje masovike të gjuhës së urrejtjes te mediat proqeveritare dhe kohëve të fundit për fat të keq edhe tek mediat proopozitare.