Kush e financon koalicionin “Dil të votosh”?

fokus naslovna

Koalicioni “Dil të votosh”, i cili kishte numrin më të madh të mbikëqyrësve në zgjedhjet presidenciale (madje 5.000 veta), refuzon të tregojë se kush janë donatorët e tyre – shkruan revista FOKUS.

Koalicioni “Dil të votosh”, i cili kishte numrin më të madh të mbikëqyrësve në zgjedhjet presidenciale (madje 5.000 veta), refuzon të tregojë se kush janë donatorët e tyre. Nga ky koalicion, i cili pohon se prapa tij qëndrojnë 94 organizata qytetare, përveç donatorëve, nuk i tregojnë as organizatat joqeveritare të cilat qëndrojnë prapa tyre.

Dyshime serioze mbi rregullsinë e Listës Zgjedhore

sajt za izborite

Në rast se keni borxh edhe një denar, kutia postale do t’ju mbushet me letra, vërejtje, madje edhe përmbarues, por, kur bëhet fjalë për lajmërim për ndryshim të vendvotimit, atëherë përpjekjet e institucioneve kompetente nuk janë aq të mëdha. Kështu, sipas asaj që Civili e vërejti në terren, lajmërimet për atë se ku duhet të votojnë qytetarët, u ngjitën në hyrjet e ndërtesave, në një letër të thjeshtë, të ngjitura me selotejp.

Fëmijët keqpërdoren në fushata politike

1544603_1413444105591314_2510667027083911655_n

Fëmijët keqpërdoren dhe involvohen në fushatat e partive politike. Vëzhguesit e Civilit kanë regjistruar disa raste ku bëhet keqpërdorimi i fëmijëve për qëllime politike në fushatat e zgjedhjeve presidenciale dhe të parakohshme parlamentare.

Mendohu mirë, nëse ai nuk del në votime!

Nëse dëshirojnë të marrin vendime pune, një numër i caktuar i personave nga një institucion shtetëror në Veles, duhet të sigurojnë 10 votues të papërcaktuar me emër dhe mbiemër, adresë dhe numër të vendvotimit. Pas çdo daljeje të votuesit në fjalë, ditën e votimit në rrethin e parë të zgjedhjeve presidenciale, personit i vjen lajmërimi nga një qendër partiake se i regjistruari ka dalë në votime. Një nga personat e regjistruar nuk ka dalë në votime deri në ora 17 dhe ai që e ka propozuar ka marrë një telefonatë. “Mendohu mirë, nëse ai nuk del në votime!”, ka qenë vërejtja që e ka dëgjuar në telefon.

Rrethi partiak me shkumës i aktivistëve ditën e zgjedhjeve

Si rrjedhë dita zgjedhore e aktivistëve të një partie?

Një muaj para ditës së votimit, aktivistët më aktivë të një partie, kanë obligim të dorëzojnë listë me votues të sigurt. Pas kalimit të afatit, i cili jepet nga ana e komitetit komunal, të gjitha listat azhurohen dhe filtrohen. Kështu formohet pasqyra e tërësishme se me sa vota të sigurta disponon partia.